Dotazník k adopci - Nadační fond - Slza zvířat “An animal’s tear”

Přejít na obsah
Dotazník pro adopci pejsků online
Dotazník:

ZÁKLADNÍ INFORMACE

A – Obecná částAno
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano
Ne
B: DomácnostAno
NePro adopci
Proti adopci

Ano
Ne
C – Adoptovaný pejsek v rodině a) štěkot
 b) škody v domě/bytě
 c) agresivita vůči cizím lidem/zvířatům
 d) agresivita vůči členovi domácnosti
 e) agresivita vůči Vašim ostatním zvířatům
 f) pomočování/kálení v bytě/domě
 g) jiné - uveďte

Žadatel podpisem této Žádosti dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Galgo v nouzi z.s. souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu poskytnutém v této Žádosti za účelem uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví psa včetně souvisejících úkonů. Tento souhlas může zájemce kdykoliv písemně odvolat. Galgo v nouzi z.s. tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zájemce jsou důvěrné, budou použity pouze v nezbytně nutném rozsahu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Dále bere na vědomí, že udělený souhlas dle prvního odstavce tohoto článku může zájemce kdykoliv písemně odvolat. Vyplněním a odesláním tohoto dotazníku vyjadřuji projev své svobodné vůle.
Ladislav Zimmermann © 2018
SLEDUJTE NÁS! SDÍLEJTE NÁŠ PROJEKT!
Email: info@slzazvirat.cz  Telefon: 702 333 303  IČO: 07492197
TRANSPARENTNÍ ÚČET: 2302070484/2010
Návrat na obsah