Souhlas - Nadační fond - Slza zvířat “An animal’s tear”

Přejít na obsah

 Facebook Rollupy
 Instagram Reklamní letáky
 Webové stránky Medialní partnery
 Reklamní plachty Ostatní reklama

Tímto dávám souhlas se zvěřejněním mých fotografií, nebo mnou pořízených fotografií na všechny sociální sítě a souhlas v jmenovitě zaškrtlých způsobech šíření mých fotografií výše v zaškrtávacích polích bez nároku na honorář. V případě, budu-li chtít reklamu s mou fotografií, nebo mnou focených fotografií odstranit, uvědomím Nadační fond Slza zvířat písemně. Odstranění reklamy mi bude dáno k úhradě. (náhrada škod na vytvoření nové reklamy.) Tento souhlas jsem udělil(a) zcela dobrovolně. Nadační fond Slza zvířat se zavazuje, že veškerou reklamu bude využívat zcela na potřeby zviditelnění Nadačního fondu Slza zvířat, nebo jejich partnerských útulků.

Návrat na obsah