Do prosince 2018 - Nadační fond - Slza zvířat “An animal’s tear”

Přejít na obsah
Níže předkládáme aktuální přehled počátečních investic Nadačního fondu Slza zvířat. Pro lepší orientaci je vše rozděleno podle barev. Zeleně je označena investice sponzorů mimo Nadační fond Slza zvířat, kdy se jednalo o investice na základní rozjezd Slzy. Červeně je označen sponzor Ladislav Zimmermann a fialově investice, kterou provedl sám Nadační fond Slza zvířat. Veškeré náklady, které byly aktuálně z prostředků Nadačního fondu Slza zvířat investované, směřují na budoucnost Slzy a brzké akce, tedy propagační materiály, které budou prodávány až s 500% ziskem. Ten použijeme na nákup potřebných věcí pro útulky. Aktuální finanční prostředky na sbírkovém účtě nelze čerpat z důvodu odstoupení předsedy Pavlíny Žitňanské do doby, dokud nebude v nadačním rejstříku zapsán nový předseda Kateřina Niplová. Současně se změnou předsedy dojde ke změně (zlepšení) možnosti čerpání ze sbírkového účtu.
Návrat na obsah